We remind all passengers to carry their identification all the time

Entrantes Nacionales


DETALLE DE CARGA ENTRANTE NACIONAL (lbs)

 

Año
2014 2015 2016 2017 2018
Ene
3,766 3,108 2,589 7,196 1,630
Feb
4,180 4,456 3,394 5,158 11,333
Mar
4,446 3,370 4,637 4,867 5,610
Abr
5.069 3,076 3,075 1,209 2,330
May
5,138 2,120 2,595 5,268 2,915
Jun
3,914 2,739 3,106 3,616 4,055
Jul
3,707 3,494 3,393 4,473
Ago
2,924 2,986  3,468 3,882
Sep
4,612 3,618  3,333 2,299
Oct
3,243 2,263 3,710 6,910
Nov
4,744 2,843 4,007 3,882
Dic
3,737 2,414 4,653 2,336
Promedio
4,123 3,041 3,497  4,258
Total
49,480 36,487 41,960 51,096 27,873
Variación
 2.56% -26.26%  14.99%   21.77%


Total de Carga Nacional

Año
Total
Variación
2017 51,096 21.77%
2016 41,960 14.99%
2015 36,487 -26.26%
2014 49,480 2.56%
Variación
Promedio
3.50% 

Salientes Nacionales

DETALLE DE CARGA SALIENTE NACIONAL (lbs)

 

Año
2014 2015 2016 2017 2018
Ene
19,888 9,531 10,958 9,314 11,149
Feb
13,574 12,691 9,660 7,125 12,715
Mar
20,335 10,368 10,056 7,910 9,999
Abr
10,783 10,267  9,767 8,480 8,648
May
15,352 13,251 7,847 5,257 18,323
Jun
15,036 14,028 9,158 8,316 55,715
Jul
16,043 14,095 9,409 6,781
Ago
14,392 11,020  10,899 7,603
Sep
14,405 12,037  8,008 4,624
Oct
13,363 10,525 7,492 10,225
Nov
12,206 12,097 10,995  12,435
Dic
19,357 13,548 14,704 37,372
Promedio
 15,034  11,954 9,913 10,454 
Total
184,374

143,458

118,953

125,442

116,549

Variación
-5.45% 22,19% -17.08%  5.46%Total de Carga Nacional

Año
Total
Variación
20017 125,442 5.46%
2016 118,953 -17.08%
2015 143,458 22,19%
2014 184,374 -5.45%
Variación Promedio
-9.82%

Entrantes Internacionales


DETALLE DE CARGA ENTRANTE INTERNACIONAL (Miles de lbs)

 
Año
2014 2015 2016 2017 2018
Ene
1,428 1,306 1,598 1,790 2,016
Feb
1,595 1,861 1,666 1,503 1,908
Mar
1,871 1,734 1,846 1,797 2,612 
Abr
1,660 1,528 1,770 1,711 1,957 
May
1,937 1,971 1,885 2,074 1,801
Jun
1,728 1,775 1,843 2,251 1,605
Jul
1,760 1,685 2,452 2,209
Ago
1,587 1,770 1,798 2,298
Sep
1,627 1,745 1,891 1,899
Oct
1,715 2,130 1,980 2,642
Nov
2,101 2,217 2,481 2,717
Dic
2,069 2,204 2,178 2,616
Promedio
1,752  1,827  1,949  2,208
Total
21,078 21,932 23,388 25,507 11,451
Variación
2.55%  4.05% 6.64%  9.02%

Nota: La cantidad reflejada en cada mes deberá multiplicarse por 1,000Total de Carga Internacional (Miles de lbs)

Año
Total
Variación
2017 25,507 9.02%
2016 23,388 6.64%
2015 21,932 4.05%
2014 21,078 2.55%
Variación Promedio
5.57%


Salientes Internacionales


DETALLE DE CARGA SALIENTE INTERNACIONAL (Miles de lbs)

Año
2014 2015 2016 2017 2018
Ene
2,513 2,129 2,580 2,394 3,214
Feb
2,236 2,362 2,538 2,523 2,811
Mar
3,066 2,699 2,835 2,583 3,780
Abr
2,575 2,430 3,159 2,437 3,151
May
2,217 4,890 2,541 2,770 3,235
Jun
2,226 4,813 2,568 2,434 3,227
Jul
2,585 3,997 3,429 2,171
Ago
2,664 3,888 2,529 2,356
Sep
2,401 3,012 2,692 2,224
Oct
2,724 4,700 2,456 2,721
Nov
2,547 3,783 2,559  3,021
Dic
2,362 3,188 2,628 3,207
Promedio
2,509  3,490  2,710 2,570 
Total
30,221 41,897 32,520 30,841 19,420
Variación
6.50% 38.64%  -22.38% -5.16% 

Nota: La cantidad reflejada en cada mes deberá multiplicarse por 1,000Total de Carga Internacional (Miles de lbs)


Año
Total
Variación
2017 30,841 -5.16%
2016 32,520 22.38%
2015 41,897 38.64%
2014 30,221 6.50%
 
Variación Promedio
4.40%